DUTCH Hormontest

DUTCH Hormontest

Märke: Precision Analytical Inc.
Specifikation: 268996
Tillgänglighet: I lager
Pris: 4 990.00 Kr

Hormontestet DUTCH med skriftlig tolkning på svenska
 

Vi är glada att återigen kunna erbjuda hormontestet DUTCH tillsammans med en personlig tolkning av dina testresultat. Tolkningen är skriftlig och på svenska. För att få en tolkning måste du göra testet inom tre månader efter beställning. Detta är ett tidsbegränsat erbjudande eftersom det bara finns ett begränsat antal tider för analys och tolkning. Därför gäller först till kvarn!
 

DUTCH är det hormontest som föredras av framstående funktionsmedicinska läkare som gynekologen Dr Sara Gottfried, Dr Joseph Mercola och Chris Kresser mfl. D.U.T.C.H. är en akronym och står för Dried Urine Test for Comprehensive Hormones.

* * *

Mår du dåligt men får ingen förklaring eller hjälp av vården?

För dig som är trött på att bli avfärdad med att "det är så här att bli äldre" samt ett recept på antidepressiva...
 

Kan du känna igen dig i något av följande?

  • Klimakteriebesvär som vallningar, nattsvettningar, sömnstörningar, oro, torra slemhinnor, värkande leder.
  • Oregelbunden menscykel, blödningsstörningar, huvudvärk/migrän, svår PMS, infertilitet, PCOS.
  • Ökat i vikt runt midjan på kort tid trots sänkt kaloriintag och ökad motion.
  • Svårt att sova, vaknar ofta, ibland med ångest och hjärtklappning, ibland genomsvettig.
  • Oberäkneligt humör, irritation, inget tålamod, raseriutbrott, gråtanfall och stundvis depression.
  • Ångest, oro för saker bortom kontroll, ältar, tar saker för personligt, samarbetssvårigheter.
  • Ingen sexlust, ingen motivation, ingen lust med någonting, tillbakadragenhet.
  • Svårt att komma ihåg saker, hitta ord, dålig koncentrationsförmåga, hjärndimma.


Åldrandet i sig leder till sjunkande hormonnivåer och i övergångsåldern kan nivåerna skifta så kraftigt att man får jobbiga besvär som svettningar, sömnproblem, viktökning och depression tex. Stress, fel typ av kost samt näringsbrister kan leda till hormonell obalans även för yngre vuxna och leda till bland annat infertilitet. Åldrandet kan vi inte stoppa men det går att rätta till hormonella obalanser med hormonersättning, koständringar, motion och stresshantering. Med lite hjälp och tålamod kan du få dina hormoner att jobba för dig igen istället för emot dig. En bra början kan vara att testa nivåerna av de hormoner som påverkar oss så mycket.


Klimakteriebesvär, sömnbesvär, sköldkörtelproblem, PMS och PCOS är exempel på hormonell obalans som orsakar kännbara och påfrestande besvär som påverkar livskvaliteten negativt, påskyndar åldrandet och ökar riskerna för åldersrelaterade sjukdomar. Att bli äldre är ingen sjukdom i sig men man ska kunna må bra oavsett ålder.


Är du en av de som kan känna att något är fel, som vet hur det känns att må bra och som nu inte längre känner igen dig själv?


Det kan vara svårt att få gehör för att testa hormoner inom den vanliga sjukvården och det kan bero på olika saker. Många tycker att det hör till åldern att få olika typer av besvär och att man ska acceptera det. Att testa hormoner med blodprov är inte alltid heller den provtagningsmetod som ger bäst information om en persons hormonella status. Hormonerna i övergångsåldern kan också fluktuera så kraftigt från en dag till en annan att en ögonblicksbild inte blir särskilt informativ.


DUTCH analyserar hormonnivåer i torkad urin som insamlats vid 4 tidpunkter under loppet av ett dygn. Det är både enkelt och praktiskt och har flera specifika fördelar jämfört med prover i blod och saliv.


DUTCH mäter både steroidhormonerna och deras metaboliter, dvs de olika nedbrytningsämnen som bildas genom hormonernas väg ur kroppen. Detta ger en mycket mer komplett bild av hormonbildning, omsättning och nedbrytning än att bara få ett ögonblicksvärde på tex östradiol. Genom att både mäta östradiol och östradiolets metaboliter kan vi se om en person har ett eventuellt problem med hormonomsättningen vilket kan indikera en ökad risk för hormonrelaterade sjukdomar. Här kan man då fatta ett informerat beslut om olika livsstilsändringar som kan påverka detta i positiv riktning och minska risken för framtida problem. Det kan också vara bra som underlag inför ett beslut om hormonersättning. Kan man tex inte omsätta östrogen tillräckligt snabbt är det viktigt att välja rätt administrationssätt och rätt preparat, eller kanske välja att avstå.


DUTCH kan också användas för att följa upp östrogennivåerna när man använder östrogenersättning via huden och vaginalt (man använder en unik metod för att hantera kontaminering). Använder du oralt östrogen är dock ett blodprov bättre för att se själva nivån men DUTCH ger information om metaboliterna och det är också viktigt i sammanhanget.


Ett annat hormon som ofta tas ur sitt sammanhang är kortisol. Inom sjukvården hanterar man enbart de patologiska formerna av binjuredysfunktion som Cushings syndrom (för mycket kortisol) och Addisons sjukdom (ingen produktion alls av kortisol). Allt däremellan ses som normala variationer. Det är förvisso korrekt eftersom kroppen anpassar sin kortisolproduktion efter den stress den upplever. Man kan dock fortfarande känna sig sjuk, utmattad och funktionsnedsatt med ett dysfunktionellt kortisol och detta bör inte avfärdas utan hanteras med lämpliga livsstilsförändringar.


De första hormontesterna på marknaden handlade just om att man skulle mäta sitt kortisol i saliv för att se om det var lågt och därmed utröna om man hade sk "binjureutmattning". Det här uttrycket är lika missförstått som "östrogendominans" men tack vare funktionsmedicinens framtåg och nya testmetoder som tex DUTCH börjar bilden att klarna. 


DUTCH mäter både fritt och bioaktivt kortisol, inaktivt kortison samt metaboliterna av kortisol och kortison. Eftersom provet tas 4 gånger under ett dygn tar man hänsyn till kortisolets cirkadiska rytm. Även androgener som DHEAS, etiokolanolon och androsteron som bildas i binjurarna mäts. Det här ger en mer komplett bild över binjurarnas totala produktion av hormoner och därmed binjurarnas funktion samt kommunikationen i HPA-axeln (hypothalamus, pituitary, adrenal).


Att enbart mäta den fria fraktionen kortisol är ofta missvisande eftersom ett lågt uppmätt kortisol många gånger kan bero på en överproduktion av binjurehormoner totalt sett. När kroppen är under stress och ökar sin produktion av stresshormoner, som bland annat kortisol, måste allt kortisol också brytas ned i en snabbare takt för att homeostas ska kunna upprätthållas. En sådan situation illustreras tydligt med hjälp av ett DUTCH-test. Ett "lågt kortisol" innebär alltså inte alls per automatik en försämrad binjurefunktion utan speglar hur kroppen för närvarande hanterar stress. Med den informationen blir det tydligare vad man ska göra för att återfå balansen och därmed uppnå symptomlindring.


Vidare mäts två progesteronmetaboliter för att utvärdera ägglossning. Progesteron självt mäts inte eftersom nästan inget av det återfinns i urin men dessa markörer korrelerar till serumnivåer av progesteron. Man testar progesteron för att bekräfta eller utesluta ägglossning och därför är det viktigt att ta testet på rätt dag i cykeln om man är i fertil ålder. Mer om det i instruktionerna. DUTCH kan inte på ett tillförlitligt sätt mäta nivåer av progesteron om det används via huden. Testet ska därför inte användas som ett mätinstrument för att se om man uppnått en viss nivå av progesteron genom att använda tillskott som tex progesteronkräm. Eftersom progesteron är ett cykliskt hormon relaterat till ägglossning är det inte heller relevant att försöka uppnå en viss nivå i sig.


DUTCH mäter också androgener vilket utöver binjurefunktion även kan berätta mer om äggstocksfunktion. En ökad nivå och/eller omsättning av androgener kan förklara symptom hos kvinnor som tex infertilitet, PCOS, manligt håravfall, ökad kroppsbehåring, fet hy och hormonell akne.


Slutligen mäts också melatonin för att få en möjlig förklaring till eventuella sömnbesvär samt markören 8-OHdG (8-Hydroxy-2-deoxyguanosine) som är ett mått på oxidativ stress.


Fria radikaler som bildas av oxidativ stress kan förstöra cellmembran och DNA och ge upphov till degenerativa sjukdomar. Vid ett högt värde av 8-OHdG kan man vidta preventiva åtgärder för att öka kroppens förmåga att bekämpa inflammation och oxidativ stress.
 

Total mäts 39 olika markörer i ett DUTCH-test.


För att kunna återta kontrollen över din situation hjälper det att få mer insikt i vad som kan vara den grundläggande orsaken bakom de besvär och symptom du upplever. Med en komplett hormonprofil får du status på dina hormonvärden och deras förhållande till varandra. Med det får du också en bidragande förklaring till varför du mår som du gör. Vet man vad som är i obalans blir det lättare att lägga upp en handlingsplan för att börja må bättre.


DUTCH-testet utförs av det amerikanska CLIA-certifierade laboratoriet Precision Analytics Inc.


DUTCH-testet mäter markörer i torkad urin som du samlar in med hjälp av 4 testremsor. Utförliga instruktioner på svenska medföljer. DUTCH-testet är främst avsett för kvinnor. Du ska inte göra detta test om du använder p-piller men det går bra om du använder spiral eller hormonersättning (oral, vaginal, transdermal).


Provsvaret är på engelska och inkluderar förklarande texter. Observera att det inte ingår någon översättning men under en begränsad tid ingår det en skriftlig tolkning på svenska för att ge dig en utökad analys av dina provresultat. Du kommer att få resultatet förklarat för dig och förslag till åtgärder. Analysen utförs av Sylvia som driver föreningen Hormoni och som gått utbildningar för både Dr Sara Gottfried och Chris Kresser. På www.hormoni.se kan du hitta mycket information (gratis) som kan ge dig vägledning om olika hormonella symptom och vilka behandlingsalternativ som finns i Sverige.


Denna omfattande hormonprofil är en bra utgångspunkt för en första utvärdering av hormonell status och passar för kvinnor som besväras av:


Klimakteriebesvär som
vallningar, nattsvettningar, sömnbesvär, hjärtklappning, blödningsstörningar, torra slemhinnor, ledvärk, håravfall, urinvägsproblem, låg sexlust.


Besvär relaterade till menscykeln som
blödningsstörningar, oregelbundna blödningar, ägglossningsproblem, PCOS, kraftiga blödningar, genombrottsblödningar, mensvärk, ömma bröst, fibroadenom, svullnad, PMS, PMDD, huvudvärk, akne, ökad kroppsbehåring, håravfall.


Andra hormonella och inflammatoriska besvär som
endometrios, hormonell migrän, myom och sköldkörtelproblem, återkommande infektioner, allergier.


Ämnes- och energiomsättningsbesvär som
viktuppgång, utmattning, kronisk trötthet, blodsockerproblem, förhöjda blodfetter, blodtrycksproblem, värk.


Kognitiva och mentala besvär relaterade till menscykeln och/eller klimakteriet som
depression, oro, ångest, raseriutbrott, koncentrationssvårigheter, låg sexlust, låg motivation, apati, dåligt minne.
 

Hur går det till?


Utförliga instruktioner på svenska medföljer. Vid 4 specifika tidpunkter under ett dygn ska du ta ett urinprov. Det är lättast att utföra genom att kissa i en ren behållare och sedan doppa testremsan i urinen. Remsan ska sedan torka i minst 24 timmar. När alla fyra proverna är tagna och torra lägger du dem i den medföljande plastpåsen, fyller i formuläret enligt anvisningarna och skickar tillbaka allt i det medföljande förfrankerade kuvertet. Testresultatet är klart inom 14 dagar. Provsvaren skickas till dig via e-post men du kan även få en utskrift per post om du önskar.


Om du fortfarande har mens gör du provet någon av dagarna 19-22 i cykeln, dvs ca en vecka efter ägglossning. Om du har en kortare eller längre cykel räknar du så att du tar provet ca en vecka efter att du har haft ägglossning. Detta är för att progesteronvärdet ska visas korrekt. Om du använder p-piller finns det ingen mening att göra detta test eftersom du då har en nedreglerad äggstocksfunktion. Däremot går det bra om du använder hormonspiral eller östrogenersättning.


Om du inte längre har mens kan du ta provet vilken dag som helst.


Provsvaret är på engelska och inkluderar förklarande texter. Observera att det inte ingår någon översättning men under en begränsad tid ingår det en skriftlig tolkning på svenska för att ge dig en utökad analys av dina provresultat. Du kommer att få resultatet förklarat för dig och förslag till åtgärder. Analysen utförs av Sylvia som driver föreningen Hormoni. På www.hormoni.se kan du hitta mycket information (gratis) som kan ge dig vägledning om olika hormonella symptom och vilka behandlingsalternativ som finns i Sverige.


Observera att du måste göra ditt test inom tre månader efter beställning för att få en skriftlig tolkning på svenska.


Beställ ditt DUTCH-test idag och ta ett steg närmare hormonell balans!

Skriv ett omdöme

Ditt namn:


Ditt omdöme: OBS: HTML översätts inte!

Betyg: Dålig            Utmärkt

Ange koden i rutan nedan: